SAAB JA37 Viggen

Din rubrik

JA37, som var den sista versionen av Viggen började utvecklas 1971. Den första serietillverkade, 37301, flög den 4 november 1977. Tre år senare började leveranserna till flottiljerna och F13 blev först den 25 juni 1980 och Martin Blå övergick från J35 till JA37. F17 blev andra flottiljen att erhålla jaktviggen.

Omskolning till JA37 påbörjades hösten 1981 på F13 i Norrköping. Det var 1 divisionen som genomförde teoriskedet och inflygningen. Utbildningens färdigställande fick uppskjutas till våren året därpå, på grund av motorproblem, följt av inflygning på F17. Den första JA37 flögs  till Kallinge, av divisionschefen major Larsson, den 12 december 1981 och kunde dras in i den nya hangaren (H37). Efterhand kom nya förare och den första GFSU vid F17 genomfördes 1984. Omskolningen av flygteknikerna gjordes mellan januari och april 1982 på F17.

1993 omskolades 2 division och stationskompani från spaningsviggen till JA37 och därmed var F17 en ren jaktflottilj. Det var C F13 överste Göte Pudas som den 24 juni överlämnade Martin Blå till C F17 Överste Bo-Walter Eriksson.

JA37 fanns kvar tills flottiljen omskolades till JAS 39 gripen.

Något som var mycket viktigt var flygsimulatorn. Varje nytt moment av ett flygpass föregicks av ett pass i simulatorn. Det sparade både flygtid och medverkade till att förebygga onödiga tillbud. Den första JA37-simulatorn kom 1982, men flyttades till F17 fyra år senare, men ersattes av den som tidigare fanns på F13.


Första haveriet med JA 37

Första haveriet med en JaktViggen på F17.

Under en luftstridsövning rote mot rote, den 15 januari 1985, över södra Småland fick tvåan i jaktroten en styrsystemstörning och indikering på generatorfel i sitt andra anfall under stigning mot målförbandet på ca 4000 m höjd. Styraautomaten kopplade ner. Störningen medförde, att flygplanet inte svarade på normala spakutslag.
Flygföraren lyckades gå i planflykt på ca 2000 m höjd och flög tillbaka till Ronneby på grundstyrsystemet med 500 km/h. Han fick ansätta stora spakkrafter för att hålla flygplanet rätt på vingarna. Efter att landställen fällts ut uppstod en nossänkning i kombination med roll åt vänster, som inte kunde motverkas, varför föraren räddade sig med att skjuta ut sig på ca 300 m höjd och en fart på ca 400 km/h samt en 45 graders bankning åt vänster. Han undkom relativt oskadd.

Haveriutredningen fokuserade, m h a förarens uppgifter och utvärdering av det tillvaratagna RUF-bandet, ganska snart på höger vinge och dess styrsystem. Efter bortmontering av luckorna på vingens undersida besiktigades utrymmena varvid en löst liggande mutter (M8) hittades samt en löst liggande bricka. Eftersom vingen var så hel kunde det med säkerhet konstateras att de inte hade lossnat från något bultförband i aktuellt område i vingen. Man upptäckte också märken som kunde tyda på att muttern och brickan suttit i kläm i länkaget i styrsystemet. Muttern och brickan har med största sannolikhet hamnat i vingen vid modifieringsarbete på flygplanet som utförst vid SAAB i Linköping.

Detta ledde till ett flygstopp och omfattande kontroller av samtliga fpl 37 med avseende på främmande föremål (FOD).

Haveriet inträffade utanför Hasselstad, 3 km NV F17 och fpl totalförstördes. Flygplanet, nr 312 med koden F17-12, hade vid haveritillfället 403,43 flygtimmar bakom sig. Flygföraren hade vid haveritillfället 109 flygtimmar på typen.

Källa har varit utdrag från haverirapporten.

Senaste kommentarer

09.08 | 17:08

Under utbildning till flyglotta 1955 var jag med om en flygtur på F17 i en B3.

16.04 | 14:16

absolut,bra läsning

16.04 | 14:14

är inte bosatt i blekinge utan i skåne men är ändå intresserad av flyg och i synnerhet av militärflyg ,är medlem i f10,vad göra för info om quintos72

28.01 | 18:20

Kul! Som varande divisionschef på bilden (i sitsen) tackar jag för uppmärksamheten och skickar min hälsning till grabbarna.
Uffe