Medlem i SFF-Blekinge/Quintus 72

Så blir du medlem

  Från 2017 infördes nya rutiner.

Som medlem i Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) så är du också medlem i regionavdelningen.

Alla medlemmar bosatta i Blekinge är medlemmar i SFF-Blekinge/Quintus72.

Som medlem kan du kostnadsfritt delta på alla regionavdelningars möten.

Programmet för SFF-Blekinge så kommer det att finnas på hemsidan samt i SFT (Svensk Flyghistorisk Tidskrift) utgiven av SFF.

De som lämnat sin mejladress till SFF-Blekinge kommer att tillsvidare få information om kommande möte via Quintus72-Nytt, ett mejlbaserat infoblad utgiven av oss.

Från 2017 kommer ingen obligatorisk medlemsavgift att tas ut. För att ändå kunna ha samma verksamhet som tidigare införs en "service-avgift" på 50 kr (från 2020) För denna avgift får du en tidskrift 2 ggr per år som mer utförligt rapporterar om de teman som har hållits i vår verksamhet. Den kommer också att innehålla andra intressanta artiklar. Tidskriften planeras på 8-12 sidor och ges ut i första hand som en Pdf-fil, men även i pappersform till ni som inte har någon dator. Vidare kommer ni som betalar serviceavgiften att erhålla personliga inbjudan/kallelser till årsmöte och andra extra arrangemang som ex.vis sommarutflykten. Detta sker via post. Serviceavgiften ger också oss en möjlighet att hålla hemsidan igång.

Frivilliga gåvor tas också tacksamt emot.

Mer om detta kommer att finnas med i den kallelse till årsmötet 2020, som skickas ut till alla som betalt serviceavgiften 2019. Även information om årsmötet kommer på Quintus72-nytt.

Vår förhoppning är att vi kan fortsätta med den verksamhet, som vi bedrivet i över 40 år, ska fortsätta ännu flera år framöver.

Vi har bankgiro 570-0414. Glöm inte att ange inbetalare.

Du kan också swisha till 123 618 10 51     

bo jönsson 16.04.2021 14:14

är inte bosatt i blekinge utan i skåne men är ändå intresserad av flyg och i synnerhet av militärflyg ,är medlem i f10,vad göra för info om quintos72

Leif Athle 20.01.2018 09:50

Jag har slarvat bort brevet. Hur många pengar skulle jag skicka?

Bengt Ekbladh 14.07.2016 17:45

Låter ju Toppen..

Bengt Ekbladh 14.07.2016 16:40

Betalning kommer.
Finns äldre nr. kvar ?---kostar?

Rune Kronvist 14.07.2016 17:25

Jag har alla numren som PDF-filer och de kostar inget. Jag behöver bara din mejl-adress.

Bengt Ekbladh 08.07.2016 18:36

Har ni slutat med "tidningen"?

Rune Kronkvist 12.07.2016 13:37

Nej. Nästa nummer (73) planeras utkomma i vecka 38.

Senaste kommentarer

09.08 | 17:08

Under utbildning till flyglotta 1955 var jag med om en flygtur på F17 i en B3.

16.04 | 14:16

absolut,bra läsning

16.04 | 14:14

är inte bosatt i blekinge utan i skåne men är ändå intresserad av flyg ...

28.01 | 18:20

Kul! Som varande divisionschef på bilden (i sitsen) tackar jag f...